Prag, 01.11.2015
Rüden
Puppy Klasse:  gemeldet: 1  anwesend: 1
vv Areas Bohemia Asghar  
    
Zwischen Klasse:  gemeldet: 2  anwesend: 2
v1 CAC CACIB BOS Nightwind Voice of my Heart  
v2 resCAC Fazzi Fashion Aviva  
    
Offene Klasse:  gemeldet: 7  anwesend: 7
v1 CAC resCACIB Champion ze Zlincinskch Luk  
v2 resCAC Izzy ze Zlincinskych Luk  
v3 Jour and Night ze Zlincinskych Luk  
v4 Buhaysah Juwel von Persien  
v Alejandro Doozy  
v Copper Criston Cinske Hedvabi  
v Kvantum ze Zlincinskych Luk  
    
Gebrauchshunde Klasse:  gemeldet: 1  anwesend: 1
v1 CAC Yasani Iram z Allahovy Zeme  
    
Sieger Klasse:  gemeldet: 2  anwesend: 2
v1 CAC Benjamin Diamond Sarah Fareh  
v2 resCAC Keymah Silent Staker of Nighwind  
    
Veteranen Klasse:  gemeldet: 2  anwesend: 
v1 Best Vet Bubu ze Zlincinskych Luk  
v2 Drahokam ze Zlincinskych Luk  
   
Hündinnen 
Baby Klasse:  gemeldet: 1  anwesend: 
  Emili Robinson von de Robega  
    
Puppy Klasse:  gemeldet: 1  anwesend: 1
vv Atiya z Allahovy Zeme  
    
Jugend Klasse:  gemeldet: 1  anwesend: 1
v1 JCAC JBOB Rebelia Calamus

 

    
Zwischen Klasse:  gemeldet: 1  anwesend: 1
v1 CAC Edith z Nahorni Planiny  
    
Offene Klasse:  gemeldet: 1  anwesend: 1
v1 CAC Jezebella ze Zlicinskych Luk  
    
Sieger Klasse:  gemeldet: 4  anwesend: 4
v1 CAC CACIB BOB BOG-3 Interese ze Zlicinskych Luk  
v2 resCAC resCACIB Keymah Black Fury Bib-Orado Vixen  
v3 Benetta Loving Gaze  
v4 Karakush Water into Wine