Prag, 30.10.2015
Rüden
Zwischen Klasse:  gemeldet: 3  anwesend: 3
v1 CAC CACIB Vincenzo Nibali Gandamak  
v2 resCAC Nightwind Voice of my Heart  
v3 Aviva Fazzi Fashion  
    
Offene Klasse:  gemeldet: 4  anwesend: 4
v1 CAC Kvantum ze Zlicinskych Luk  
v2 resCAC Alejandro Doozy  
v3 Buhaysah Juwel von Persien  
v4 Izzy ze Zlicinskych Luk  
    
Sieger Klasse:  gemeldet: 1  anwesend: 1
v1 CAC Benjamin Diamond Sarah Fareh  
    
Veteranen Klasse:  gemeldet: 2  anwesend: 2
v1 Bubu ze Zlicinskych Luk  
v2 Marcus Aurelius Gandamak  
   
Hündinnen 
Baby Klasse:  gemeldet: 1  anwesend: 1
vv Emili Robinson von de Robega  
    
Jugend Klasse:  gemeldet: 2  anwesend: 2
v1 JCAC Agha Djari's Java

 

v2 Calamus Rebelia  
    
Zwischen Klasse:  gemeldet: 2  anwesend: 2
v1 CAC Vivienne Westwood Gandamak  
v2 resCAC Edith z Nahorni Planiny  
    
Offene Klasse:  gemeldet: 1  anwesend: 1
v1 CAC White Infinity's Fergie  
    
Sieger Klasse:  gemeldet: 2  anwesend: 2
v1 CAC CACIB BOB Interesse ze Zlicinskych Luk  
v2 resCAC resCACIB Tiffany Dupont Gandamak  
    
Veteranen Klasse:  gemeldet: 2  anwesend: 2
v1 Baronka ze Zlicinskych Luk  
dis. Berushika Primavera Bohemia