BIS- Ch. Risa Chan's Xinga

copyright by afghanen.de

Int., Dt., Österr., Champion

Österr. Bundessieger

(Ch. Risa Chan's Phobos  X  Ch. Risa Chan's Livilla)

Züchter: H. Anschober  Österreich

Besitzer: H. Anschober  Österreich

Ahnentafel

Kontakt

Website